Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Κιλελέρ

Εγγραφή στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών σχολικό έτος 2021-2022

Φόρμα Εγγραφής

Παρακαλούμε συμπληρώστε την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής του μαθητή.

Στη συνέχεια της σελίδας θα βρείτε τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζονται για την ολοκλήρωση της εγγραφής. Τα δικαιολογητικά μπορείτε να τα αποστέλλετε ηλεκτρονικά μέσω e-mail (ενεργός σύνδεσμος) το οποίο θα το βρείτε στο τέλος της σελίδας, διαφορετικά μέσω αλληλογραφίας (απλό ταχυδρομείο). 

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

1.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

2.Βεβαίωση παιδιάτρου   για την καλή υγεία, σωματική, πνευματική, ψυχική, αρτιμέλεια και εμβολιασμούς του παιδιού.

3.Το τελευταίο αντίγραφο (Ε1) της φορολογικής δήλωσης και το εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας .

Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 Ν. 1599/1986)

©Copyright Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης & ΤΠΕ

Create your website with WordPress.com
Ξεκινήστε